Home/ Personvernserklæring

Personvernserklæring

Greenerway AS er en totalleverandør av fornybare energiløsninger som tilbyr solcelleanlegg, ladestasjoner, batteriløsninger og energistyringssystemer. Vi er opptatt av å beskytte personvernet til våre kunder, samarbeidspartnere og besøkende på vår nettside, Greenerway.no. Denne personvernserklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker, deler og beskytter personopplysninger som vi behandler med vår virksomhet.
Hva er personopplysninger?
Personopplysninger er informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilde, kjøpshistorikk, kundeforhold, interesser, preferanser og lignende.
Hvordan samler vi inn personopplysninger?
Vi samler inn personopplysninger på ulike måter, for eksempel:
 • Når du besøker vår nettside, bruker vi informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologier for å registrere din IP-adresse, nettlesertype, operativsystem, besøkte sider, tidspunkt og varighet for besøket, henvisningskilder og annen statistikk.
 • Når du bestiller våre produkter og tjenester, ber vi deg om å oppgi kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle andre opplysninger som er nødvendige for å levere og fakturere bestillingen
 • Når du registrerer deg for vårt nyhetsbrev, ber vi deg om å oppgi din e-postadresse og eventuelt andre opplysninger som interesser, preferanser og samtykke til å motta markedsføring fra oss.
 • Når du kontakter oss via telefon, e-post, kontaktskjema, sosiale medier eller andre kanaler, lagrer vi informasjonen du gir oss, for eksempel navn, kontaktinformasjon, henvendelsens innhold og eventuelle andre opplysninger som er relevante for å håndtere din henvendelse.
 • Når du søker på en stilling hos oss, ber vi deg om å oppgi personopplysninger som navn, kontaktinformasjon, utdanning, arbeidserfaring, referanser og eventuelle andre opplysninger som er relevante for søknaden.
Hvorfor og hvordan bruker vi personopplysninger?
Vi bruker personopplysninger til ulike formål, for eksempel:
 • For å levere og fakturere våre produkter og tjenester, samt å yte kundeservice, support, veiledning og oppfølgning.
 • For å forbedre og tilpasse vår nettside, våre produkter og tjenester, samt å analysere og måle trafikk, brukeratferd, trender og effektivitet
 • For å markedsføre og informere om våre produkter og tjenester, samt å sende deg nyhetsbrev, tilbud, invitasjoner og annen kommunikasjon som du har samtykket til å motta.
 • For å overholde gjeldende lover, regler og forskrifter, samt å ivareta våre legitime interesser, rettigheter og plikter.
 • For å vurdere din kvalifikasjon og egnethet for en stilling hos oss, samt å kontakte deg i forbindelse med rekrutteringsprosessen.
 • For å vurdere din kredittverdighet og betalingsevne, samt å forebygge svindel og mislighold.
Hvem deler vi personopplysninger med?
Vi deler personopplysninger med tredjeparter som vi samarbeider med for å levere og forbedre våre produkter og tjenester, for eksempel leverandører, underleverandører, distributører, rådgivere, revisorer, myndigheter og andre. Vi deler kun personopplysninger som er nødvendige for det aktuelle formålet, og vi inngår databehandleravtaler med tredjepart som behandler personopplysninger på våre egne.
Vi kan også dele personvernopplysninger med tredjeparter hvis vi er pålagt eller har lov til det, for eksempel i forbindelse med rettslige prosesser, tvister, etterforskning, forebygging eller avdekking av ulovlig eller uønsket aktivitet.
Vi selger ikke personopplysninger til noen.
Hvordan beskytter vi personopplysninger?
Vi tar personvern på alvor og har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger er beskyttet mot uautorisert tilgang, bruk, endring, sletting, tap eller skade. Vi begrenser tilgangen til personopplysninger til de som har et tjenstlig behov for det, og vi opplærer våre ansatte i personvern og informasjonssikkerhet.
Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?
Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet de ble samlet inn for, eller så lenge det er påkrevd eller tillatt etter gjeldende lover, regler og forskrifter. Når personvernopplysninger ikke lenger er nødvendige, sletter eller anonymiserer vi dem på en sikker måte.
Hvilke rettigheter har du som bruker?
Som bruker av vår nettside, våre produkter og tjenester, har du visse rettigheter i forhold til dine personopplysninger, for eksempel:
 • Rett til innsyn: Du har rett til å be om en kopi av de personopplysningene vi har om deg, samt informasjon om hvordan vi behandler dem
 • Rett til korrigering: Du har rett til å be om at vi retter eller oppdaterer personopplysninger som er uriktige eller ufullstendige
 • Rett til sletting: Du har rett til å be om at vi sletter personopplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å behandle, med mindre det er lovpålagte grunner til å oppbevare dem.
 • Rett til begrensning: Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger i visse tilfeller, for eksempel hvis du bestrider riktigheten eller lovligheten av behandlingen.
 • Rett til å dataportabilitet: Du har rett til å be om at vi overfører personopplysninger som du har gitt oss, og som vi behandler på grunnlag av samtykke eller avtale, til deg eller en annen tjenesteleverandør i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
 • Rett til å motsette deg: Du har rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger i visse tilfeller, for eksempel hvis vi behandler dem på grunnlag av våre legitime interesser eller for direkte markedsføring.
 • Rett til å trekke tilbake samtykke: Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger når som helst, uten at det påvirker lovligheten av behandlingen basert på samtykket før det ble trukket tilbake.
 • Rett til å klage: Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet hvis du mener at vi behandler dine personopplysninger i strid med gjeldende personvernlovgivning.
Hvordan bruker vi informasjonskapsler (cookies)?
Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din datamaskin eller enhet når du besøker vår nettside. Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre og tilpasse din brukeropplevelse, samt å analysere og måle trafikk og brukeratferd på vår nettside. Noen informasjonskapsler er nødvendige for at nettsiden skal fungere, mens andre er valgfrie og krever ditt samtykke.
Du kan administrere dine informasjonskapselinnstillinger ved å klikke på «informasjonskapsler» nederst på vår nettside. Du kan også endre innstillingene i din nettleser for å blokkere, slette eller begrense bruken av informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at hvis du sletter informasjonskapslene, kan det påvirke funksjonaliteten og ytelsen til vår nettside.
Hvordan kan du kontakte oss?
Hvis du har spørsmål, kommentarer eller forespørsler om vår personvernserklæring eller vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på følgende måter:
 • Kontaktperson: Anniken Heibø
 • E-post: [email protected]
 • Telefon: +47 94 13 78 16
 • Postadresse: Rosenborgveien 6, 1630, Gamle Fredrikstad
Hvordan oppdaterer vi personvernserklæringen?
Vi kan oppdatere personvernserklæringen fra tid til annen for å gjenspeile endringer i vår virksomhet, våre produkter og tjenester, eller gjeldende lover, regler og forskrifter. Vi vil publisere den oppdaterte personvernserklæringen på vår nettside og varsle deg via e-post eller andre kanaler hvis det er vesentlige endringer som påvirker dine rettigheter eller plikter. Vi anbefaler at du jevnlig sjekker vår nettside for å holde deg oppdatert om vår personvernpraksis. 
Denne personvernserklæringen ble sist oppdatert den 18.desember 2023.