Home/ Greenerway utfordrer energisituasjonen i næringslivet

Greenerway utfordrer energisituasjonen i næringslivet

Lagring og styring av energi skal redusere energikostnadene og styrke krafttilgangen for nærings- og industriaktører. Det er forretningsideen til nyetablerte, men likevel erfarne Greenerway AS.
Forfatter: Smart Innovation Norway
Smart Innovation Norway
Solar panels

Stor verdiskapning for næringslivet

De økonomiske fordelene av egen energiproduksjon fra solceller er blitt tydelig, og stadig flere ønsker å kombinere dette med batterier og styringssystemer for å maksimere gevinsten.

Fordelene med å kunne lagre og styre energi er mange, og avhengig av behov og størrelsen på investeringen, blir kundenes verdiskapning betydelig. De kortsiktige prisvariasjonene og ubalansene i kraftmarkedet forventes å akselerere i tråd med andelen av kraft som produseres fra sol og vind, og verdien av fleksibilitet vil dermed øke for enhver aktør med energiforbruk. Bedrifter som produserer egen solkraft vil i tillegg få fordelen av å kunne lagre denne energien og beskytte seg mot stadig lavere relative priser når solen skinner. Ettersom samfunnet elektrifiseres, tiltar behovet for stabil kraft, og batteriinstallasjoner får en større samfunnsøkonomisk nytte for kraftnettet som stabiliserende rolle og redusere behov for nye investeringer.

Fleksibiliteten som lagringskapasiteten i et batteri bringer med seg, åpner opp for reduserte utgifter, nye forretningsmuligheter og utvidet tjenestetilbud for hver kunde.

  • Kunder som installerer solcelleanlegg får bedre utnyttelse av kraften som produseres.
  • Reduksjon av effekttopper («peak shaving») i eget forbruk ved å supplere med kraft fra batteriet.
  • Mulighet for prisarbitrasje ved at energien kan kjøpes billig, lagres på batteri og selges når prisene er høyere. De største investeringene gir tilgang til flere ulike markedsplasser for kraft og nettstøtte.
  • Kundene kan installere egne lynladere uten fordyrende kostnader knyttet til effekt og anleggsbidrag. Greenerway har også et eget produkt tilpasset bygg- og anleggsplasser hvor flere byer innfører krav om nullutslipp.
  • Virksomheter som er sårbare for strømbrudd, kan sikre stabil og sikker krafttilgang gjennom batterier i stedet for dieselaggregat.

Kraftmangel er også en utfordring for mange nærings- og industriaktører. Utbygging av nettet er kostbart og ikke minst tidkrevende, og konsekvensene kan bli mindre etablering av ny kraftkrevende industri.

Greenerway container
Ved å investere i et batteri, kan man utnytte den kraften man enten produserer selv eller kjøper billig fra nettet når prisene er lave, best mulig.
Knut GustavsenCEOGreenerway

Selskapsdeling styrker fokus

Det som inntil 1. juni var ett selskap, har blitt til to. Smart Energy Systems har skilt ut næringsdelen av virksomheten for å kunne konsentrere seg om husholdninger og mindre bedrifter.

Satsningen på totalleveranser for industri- og næringskunder har nyetablerte Greenerway AS tatt over.

- Det er en strategisk og fokusert deling som vi mener er til det beste for alle parter, sier Knut Gustavsen.

Han er daglig leder i Greenerway og kommer fra samme stilling i Smart Energy Systems. Med seg på laget har han seks erfarne og dyktige kolleger og medgründere. Dermed er det ingen noviser som nå satser stort mot næringslivet.

At hovedeier Shift Equity Partners er engasjert i selskapet, er også en styrke. Sammen med andre eksisterende eiere av Smart Energy Systems AS tilfører Shift ny kapital for å styrke organisasjonen og investere i vekst.

Skal utvikle ny programvare

En helt sentral del av Greenerway AS sin satsning mot nærings- og industrikunder, er utvikling av ny programvare som ivaretar og tilgjengeliggjør mulighetene som ligger i en batteriinvestering.

I tett samarbeid med Smart Innovation Norway skal selskapet utvikle et energistyringssystem (EMS, Energy Management System) basert på kunstig intelligens. Algoritmene skal optimeres individuelt ut fra forbruket til hver enkelt kunde sett opp mot kraftmarkedet og effekttariffene.

- Det gir oss en unik algoritme og et varig konkurransefortrinn, sier Gustavsen.

Når energistyringssystemet er på plass, får Greenerway fire ben å stå på i det lokale norske markedet: Solceller, lading, batteri og styring. På det internasjonale markedet blir fokusområdene batteri og energistyring mens partnere kan levere solceller og ladere.

- Vi har lange tradisjoner med energistyring i Norge etter dereguleringen av kraftmarkedet i 1991 og etableringen av NordPool. Her i Østfold-området nyter vi godt av kompetansen på kraftmarkedet som springer ut fra IFE og SIN. Nå er vi i gang med den fornybare revolusjonen i energibransjen, og vi i Greenerway skal lage et verktøy som gjør industrien i stand til å utnytte den ikke-styrbare kraften optimalt, sier daglig leder Knut Gustavsen.

Bli en del av Greenerway-teamet
Vi er på utgikk etter dyktige kolleger innen batteriteknologi og elektroinstallasjon. Ta en titt på våre ledige stillinger!